[DOTNETVN] SOLID Principles - Tâm pháp tầng thứ 4 Interface Segregation

Tiếp tục với seri video về SOLID với tâm pháp tầng 4 nhé anh em INTERFACE SEGREGATION

SOLID Principles - Tâm Pháp Tầng Thứ 4 Interface Segregation

Hello Anh Em hôm nay chúng ta tiếp tục với SOLID Principle nguyên tắt #4 là Interface Segregation nhé. Anh Em nào muốn xem lại từ Tâm Pháp tầng một thì click vô đây nhé SOLID PRINCIPLES

Thông tin bài viết