[DOTNETVN] SOLID Principles - Tâm pháp tầng thứ 3 Liskov Substitution

Tiếp tục với seri video về SOLID với tâm pháp tầng 3 nhé anh em LISKOV - SUBSTITUTATION

SOLID Principles - Tâm Pháp Tầng Thứ 3 Liskov - Substitutation

Hello Anh Em hôm nay chúng ta tiếp tục với SOLID Principle nguyên tắt #3 là Open-Closed nhé. Anh Em nào muốn xem lại từ Tâm Pháp tầng một thì click vô đây nhé SOLID PRINCIPLES

Thông tin bài viết