[DOTNETVN] SOLID Principles - Tâm pháp tầng thứ 1 Single Responsibility

Là một developer muốn nâng cao tay nghề, update mình lên một level mới thì bắt buộc phải nắm chắc các kiến thức cơ bản và S.O.L.I.D là một trong số đó.

S.O.L.I.D Principle là môn nội công tâm pháp tuyệt diệu giúp anh em dev chúng ta có thể tu luyện code ở một trình độ cao hơn, nó không là là các chiêu thức hiện hữu mà la "Tâm pháp" phải nhờ phải hiểu. Mình quyết định làm 1 seri videos nói tất tần tật về thứ "Tậm Pháp" này.

Video #1 hôm này sẽ gồm 2 phần một là tổng quan SOLILD và đi vào tìm hiểu tâm pháp tầng thức nhất là "Single Respondibility Principle".

Nguồn tài liệu và source code anh em lấy tại link dưới nhé:

https://github.com/dotnetvn-projects/SolidPrinciple

Thông tin bài viết