[DOTNETVN] Queue And Background Job Có Gì Vui?

Queue And Background Job Có Gì Vui?. Là một kỹ thuật rất hữu dụng trong việc cải thiệu hiệu suất của ứng dụng, nếu anh em có kiến thức về việc sử dụng queue sẽ rất có ích cho anh em trong việc design hệ thống tốt hơn.

Queue And Background Job Có Gì Vui?

Hello Anh Em, Queue và Bachgound Job là chủ đề mà hôm nay mình muốn chia sẽ cho Anh Em. Đây là kỹ thuật đang được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống lớn đòi hỏi xử lý một lượng lớn data nhưng không làm giảm tốc độ truy cập của ứng dụng đầu cuối tạo nên trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Mình nghĩ khá nhiều anh em đã nghe qua rồi thậm chí đã áp dụng nên chủ yếu trong video này mình hướng tới tạo mindset trong việc thiết kế hệ thống cho Anh Em nào còn non thôi. AE Xem video bên dưới nhé.

Source code và document thì ở đây: https://github.com/dotnetvn-projects/MessageQueueAndBackgroudJob.

Thông tin bài viết