[DOTNETVN] Microservices - Những thứ cần phải biết

Tải file đính kèm: Document

Hello AE, hôm nay mình có làm một video nói về microservices để giải ngố cho bạn nào chưa nắm được khái niệm cũng như các đặc điểm cơ bản cần phải có của một kiến trức microservices.

Microservices - Những thứ cần phải biết

Cái từ "Microservices" này người người đã nghe nhà nhà đã nghe và phải nói rằng đa số các dự án lớn hiện nay đều đang đi theo hướng phát triển này. Vậy nên vấn đề quan trọng ở đây là AE cần phải hiểu nó là cái quái gì và nó có đặc điểm gì thì mới được gọi là một micro service?. Chỉ khi nắm được rồi thì AE hãy nghĩ tới chuyện code. AE xem qua video của mình phía dưới nha. Tài liệu thì mình upload tại bài viết này luôn AE down về xem.

Thông tin bài viết