[DOTNETVN] Giải Ngố API - Rest Cho Newbie

Api, Rest, Restful những khái niệm cực kỳ phổ thông nhưng không chắc là ae sẽ hiểu và phân biệt được nó. Vậy ae nào đang mơ hồ thì xem video này để giải ngố nha.

 

Giải Ngố API - Rest Cho Newbie

Api, Rest, Restful những khái niệm cực kỳ phổ thông nhưng không chắc là ae sẽ hiểu và phân biệt được nó. Vậy ae nào đang mơ hồ thì xem video này để giải ngố nha.

Thông tin bài viết