[DOTNETVN] Deploy ASPNET CORE 2.0 trên IIS

Video hướng dẫn ngắn gọn cách để deploy một ứng dụng web aspx core 2.0 lên Windown IIS trên server thật có thể chạy được trên internet.

Bên dưới là video hướng dẫn cách deploy một ứng dụng web aspnet core 2.0 lên IIS, mình sẽ tóm tắt các bước chính trong video như sau:

1. Cái đặt Hosting bundle https://aka.ms/dotnetcore-2-windowshosting

2. Cài đặt Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable

3. Khởi động lại IIS

4. Sau khi đã tạo xong một website trên IIS, tiến hành thay đổi Net Framework Version trong application pool trên IIS thành "No managed code".

Nếu có thắc mắc hoặc góp ý cho bài viết này các bạn có thể comment trực tiếp bên dưới hoặc truy cập vào link http://dotnetvn.com/questions.html để tạo câu hỏi, mình sẽ trả lời trực tiếp trên câu hỏi của các bạn.

 

Thông tin bài viết