[DOTNETVN] Deploy ASPNET CORE 2.0 run as a Window Service

Tải file đính kèm: NetCore-WindowService

Video hướng dẫn ngắn gọn cách để deploy một ứng dụng web aspx core 2.0 bằng cách sử dụng một Window Service.

.Net Core được xây dựng để hỗ trợ chạy được đa nền tảng vì thế với một ứng dụng Web được phát triển bằng .Net Core chúng ta có thể deploy trên nhiều HĐH khác nhau với HĐH Window ngoài cách deploy trên IIS ra chúng ra có thể deploy bằng cách tạo ra một Window Service để host một ứng dụng Web.

Bên dưới là video hướng dẫn cho các bạn cách để chạy một ứng dụng Web AspNet Core 2.0 được host bằng cách sử dụng một Window Service

Tài liệu và source code demo được đính kèm phía trên hoặc các bạn có thể download bằng cách click vào link bên dưới:

DOWNLOAD DEMO HERE

Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc các bạn vui lòng comment bên dưới hoặc tạo câu hỏi ở trang hỏi dáp của DotnetVN

Thông tin bài viết